stanislawek

Prof. nadz. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek.

Ordynator oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

Prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu oraz Kierownik Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Przewodniczący Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności